Създаването на бизнес е цел за много ентусиасти и амбициозни предприемачи, готови да поемат риска и да реализират мечтата си. Несъстоятелността обаче представлява около 15% от всички закривания на компании.