Η δημιουργία μιας επιχείρησης είναι ένας στόχος για πολλούς ενθουσιώδεις ανθρώπους και επίδοξους επιχειρηματίες, πρόθυμους να αναλάβουν το ρίσκο και να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Ωστόσο, οι πτωχεύσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% του συνόλου των εταιρειών που κλείνουν. Περίπου 700000 ΜΜΕ πλήττονται ετησίως και περίπου 2,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας απασχολούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη σε ετήσια βάση. Στην ΕΕ, το στίγμα της αποτυχίας είναι ακόμα παρόν και η κοινωνία υποτιμά τις επιχειρηματικές δυνατότητες των νεοσύστατων. Το 47% των Ευρωπαίων θα ήταν απρόθυμο να παραγγείλει μια επιχείρηση που είχε προηγουμένως αποτύχει, ενώ ο μέσος χρόνος για την ολοκλήρωση μιας πτώχευσης στην ΕΕ κυμαίνεται μεταξύ 4 μηνών και 9 ετών.