De module geeft training over de juiste ondernemersvaardigheden en kennis. Het combineert een reeks eenheden en aanvullende scripties die betrekking hebben op de onderwerpen die verband houden met het starten van uw eigen bedrijf.

De module omvat een aantal eenheden die gegevens verstrekken over de essentie en specifieke aspecten van management accounting als onderdeel van het informatiesysteem van de onderneming; over de specifieke aspecten bij het rapporteren van kosten en kostprijs; over de verschillende methoden en benaderingen van kostprijsberekening; over de budgettering en beheersing van uitgaven; over het meten van de efficiëntie en het beheersen van risico's in het MKB. De module presenteert management accounting als een link tussen de management- en rapportageprocessen in de onderneming, de "juiste informatie op het juiste moment" levert die nodig is voor de ontwikkeling van managementbeslissingen.
De module omvat een aantal eenheden die gegevens verstrekken over de relatie tussen management accounting en ondernemerschap. Een van de belangrijkste factoren voor het succes van ondernemerschap zijn de kennis en vaardigheden voor het ontwikkelen van een ondernemerschapsstrategie, waarvan een deel de financiering van de onderneming van de ondernemer is. Financiering omvat in wezen activiteiten voor het aantrekken van eigen vermogen uit interne en externe bronnen; herstructurering van fondsen binnen de onderneming; kapitaalverlichting, enz.
Controle is een van de belangrijke functies van management. Door te controleren, kunt u controleren of u uw doelen hebt bereikt of niet. Het doel van controle als concept en proces is het helpen, motiveren en sturen van medewerkers in hun rol en het monitoren van de activiteiten in de organisatie. Het begrijpen van managementcontroleprocessen en -systemen is essentieel voor de effectiviteit van een organisatie op de lange termijn.
De KMO's beschikken niet alleen over formele instrumenten zoals duidelijke procedures, regels en richtlijnen, maar ook over informele en ongeschreven processen zoals bedrijfscultuur, competentieontwikkeling en empowerment voor managementcontrole. Deze minder formele instrumenten kunnen niet alleen de congruentie van de gevangenis stimuleren, maar kunnen ook zorgen voor meer motivatie bij de werknemers en ervoor zorgen dat organisatiedoelstellingen en -strategieën op de juiste manier worden geïmplementeerd.
Module 6 bevat tools en metrics die kunnen worden gebruikt door MKB-eigenaren, om hen te helpen de juiste beslissingen te nemen voor hun bedrijf op basis van feiten en berekeningen. De tools en metrics omvatten alle aspecten van het bedrijf, van de operationele en doorlopende tot de management- en strategische aspecten. De presentatie van de tools en metrics omvat naast het theoretische gedeelte praktische voorbeelden en cases.
De module biedt een beknopte handleiding voor de belangrijkste boekhoudprincipes, ondersteund door specifieke prestatiemaatstaven, adviezen en casestudy's. Het leren vertrekt van do's en don'ts. Het belangrijkste doel van de module is om de stagiair te leren hoe hij financiële gegevens met betrekking tot MKB-accountancy gemakkelijk kan begrijpen en analyseren, met behulp van prestatiemaatstaven en casestudy's.