Основаването на компания е цел за мнозина ентусиазирани хора и начинаещи предприемачи, които възнамеряват да поемат риска и да реализират своята мечта. От друга страна, обаче, фалитите възлизат в размер на 15% от всички закривания на компании. Около 700,000 МСП са засегнати годишно и около 2,8 милиона работни места се губят годишно в цяла Европа. В Европейския Съюз, стигмата на фалита все още присъства и днес, а обществото подценява бизнес потенциала на стартиращите отново компании. 47% от населението на Европейския Съюз не са склонни да поръчат стока или услуга от бизнес, който преди това е фалирал, докато средното време, през което може да се стигне до банкрут в ЕС варира между 4 месеца и 9 години.