Педагогическо въздействие и най-добри практики


        
 
Наименование на практиката / казуса:
Вид:
Околна среда:
Свързана с:
Възраст:

Език:
Вид на практика / казуса:


Държава на изпълнение:

Формат:
Приложимост към модула (ите) на проекта Y4B:

Наименование на практиката / казуса: Функциите на управленското счетоводство в Предприятие „Успех“ гр. Луковит
Вид: Казус
Свързана с: Обучаващ се в ПОО
Млад предприемач


Език: Български


Ресурс:

Приложимост към модула (ите) на проекта Y4B: Модул 2: Какво представлява управленското счетоводство?


Наименование на практиката / казуса: Основни показатели за сравнение между финансовото и управленското счетоводство
Вид: Казус
Свързана с: Обучаващ се в ПОО
Млад предприемач


Език: Български


Ресурс:

Приложимост към модула (ите) на проекта Y4B: Модул 2: Какво представлява управленското счетоводство?


Наименование на практиката / казуса: Изчисляване на разходите в предприятие „Сълзица“ гр. Свищов
Вид: Казус
Свързана с: Обучаващ се в ПОО
Млад предприемач


Език: Български


Ресурс:

Приложимост към модула (ите) на проекта Y4B: Модул 2: Какво представлява управленското счетоводство?


Наименование на практиката / казуса: Изчисляване на себестойност на единица изделие в предприятие „Лазур“ гр. Ловеч
Вид: Казус
Свързана с: Обучаващ се в ПОО
Млад предприемач


Език: Български


Ресурс:

Приложимост към модула (ите) на проекта Y4B: Модул 2: Какво представлява управленското счетоводство?


Наименование на практиката / казуса: Изчисляване на себестойност и финансов резултат в предприятие „Пробуда“ гр. Велико Търново
Вид: Казус
Свързана с: Обучаващ се в ПОО
Млад предприемач


Език: Български


Ресурс:

Приложимост към модула (ите) на проекта Y4B: Модул 2: Какво представлява управленското счетоводство?


Наименование на практиката / казуса: Видове счетоводна политика на производители на хляб и хлебни изделия в гр. Белене
Вид: Казус
Свързана с: Обучаващ се в ПОО
Млад предприемач


Език: Български


Ресурс:

Приложимост към модула (ите) на проекта Y4B: Модул 2: Какво представлява управленското счетоводство?


Наименование на практиката / казуса: Основни задължителни принципи в счетоводната политика
Вид: Казус
Свързана с: Обучаващ се в ПОО
Млад предприемач


Език: Български


Ресурс:

Приложимост към модула (ите) на проекта Y4B: Модул 2: Какво представлява управленското счетоводство?


Наименование на практиката / казуса: Разработване на модел на счетоводна политика в Предприятие „Прогрес“ гр. Стражица
Вид: Казус
Свързана с: Обучаващ се в ПОО
Млад предприемач


Език: Български


Ресурс:

Приложимост към модула (ите) на проекта Y4B: Модул 2: Какво представлява управленското счетоводство?


Наименование на практиката / казуса: Анализ на ликвидност на баланса в Предприятие „Пролет“ гр. Свищов
Вид: Казус
Свързана с: Обучаващ се в ПОО
Млад предприемач


Език: Български


Ресурс:

Приложимост към модула (ите) на проекта Y4B: Модул 2: Какво представлява управленското счетоводство?


Наименование на практиката / казуса: Определяне на ликвидност в Предприятие „Сияние“ гр. Свищов
Вид: Казус
Свързана с: Обучаващ се в ПОО
Млад предприемач


Език: Български


Ресурс:

Приложимост към модула (ите) на проекта Y4B: Модул 2: Какво представлява управленското счетоводство?