Παιδαγωγικές επιπτώσεις και τις βέλτιστες πρακτικές


        
 
Ονομασία της βέλτιστης πρακτικής / μελέτη περίπτωσης:
Τύπος:
Περιβάλλον:
Σχετίζεται με:
Ηλικία του ατόμου:

Διαθεσιμότητα Γλώσσας:
Τύπος της βέλτιστης πρακτικής /μελέτης περίπτωσης:


Χώρα στην οποία εφαρμόστηκε:

Μορφή:
Συνάφεια με τις ενότητες του προγράμματος Y4B:

Ονομασία της βέλτιστης πρακτικής / μελέτη περίπτωσης: Ονομασία της βέλτιστης πρακτικής / μελέτη περίπτωσης Βελτίωση των επιχειρηματικών επιδόσεων μιας μικρο-ΜΜΕ με επίκεντρο την παραγωγή τροφίμων σε πακέτο
Τύπος: Μελέτη Περίπτωσης
Σχετίζεται με: Νέος επιχειρηματίας


Διαθεσιμότητα Γλώσσας: Αγγλικά
Ελληνικά


Παραπομπή: https://vimeo.com/557095288

Συνάφεια με τις ενότητες του προγράμματος Y4B: Ενότητα 6: Μέθοδοι στη Λογιστική διαχείριση
Ενότητα 7: Συμβουλές λογιστικής νεοσύστατων επιχειρήσεων


Ονομασία της βέλτιστης πρακτικής / μελέτη περίπτωσης: Βελτίωση των επιχειρηματικών επιδόσεων ενός βρεφονηπιακού σταθμού
Τύπος: Μελέτη Περίπτωσης
Σχετίζεται με: Νέος επιχειρηματίας


Διαθεσιμότητα Γλώσσας: Αγγλικά
Ελληνικά


Παραπομπή: https://vimeo.com/572321023

Συνάφεια με τις ενότητες του προγράμματος Y4B: Ενότητα 4: Επίσημα όργανα ελέγχου
Ενότητα 5: Λιγότερο επίσημα όργανα ελέγχου
Ενότητα 6: Μέθοδοι στη Λογιστική διαχείριση


Ονομασία της βέλτιστης πρακτικής / μελέτη περίπτωσης: Οι λειτουργίες της λογιστικής διαχείρισης στην επιχείρηση "Success" Lukovit
Τύπος: Μελέτη Περίπτωσης
Σχετίζεται με: Εκπαιδευόμενος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης


Διαθεσιμότητα Γλώσσας: Αγγλικά


Παραπομπή:

Συνάφεια με τις ενότητες του προγράμματος Y4B: Ενότητα 2: Τί είναι η Λογιστική διαχείρισης;


Ονομασία της βέλτιστης πρακτικής / μελέτη περίπτωσης: Βασικοί δείκτες για σύγκριση μεταξύ χρηματοοικονομικής και διαχειριστικής λογιστικής
Τύπος: Μελέτη Περίπτωσης
Σχετίζεται με: Εκπαιδευόμενος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Νέος επιχειρηματίας


Διαθεσιμότητα Γλώσσας: Αγγλικά
Ελληνικά


Παραπομπή:

Συνάφεια με τις ενότητες του προγράμματος Y4B: Ενότητα 2: Τί είναι η Λογιστική διαχείρισης;


Ονομασία της βέλτιστης πρακτικής / μελέτη περίπτωσης: Προετοιμασία οικονομικού σχεδίου για επενδύσεις της εταιρείας "Emona" Troyan
Τύπος: Μελέτη Περίπτωσης
Σχετίζεται με: Εκπαιδευόμενος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Νέος επιχειρηματίας


Διαθεσιμότητα Γλώσσας: Αγγλικά
Ελληνικά


Παραπομπή:

Συνάφεια με τις ενότητες του προγράμματος Y4B: Ενότητα 3: Λογιστική Διαχείρισης και επιχειρηματικότητα